Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zajęcia ogólodostępne

W przedszkolu organizowane są różnorodne rodzaje zajęć, które stymulują dynamiczny i wielostronny rozwój osobowości dziecka, umożliwiają mu poznawanie otaczającego je świata oraz rozwijanie umiejętności poprzez działanie, doświadczanie i zabawę.

Więcej o zajęciach...

Nauka języka obcego - j. angielski

dzieci wprowadzane są w świat języka angielskiego w naturalny sposób, podczas zajęć wspomagana jest wrodzona łatwość naśladowania wymowy i odkrywania reguł językowych, dzieci poznają słowa i zwroty, rymowanki i piosenki w języku angielskim dzięki formom zabawowym, podczas których świetnie się ba...

Zajęcia ruchowe

W ramach rozwoju aktywności ruchowej dzieci nauczyciele prowadzą: ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, ćwiczenia oddechowe.Dzieci uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach kształtujących postawę, orientacyjno – porządkowych, zabawach i ćwiczeniach z elementami równowagi, na czworakach, bie...

Zajęcia taneczne

podczas zajęć dzieci uczą się różnych układów tanecznych, synchronizacji ruchów; uwrażliwiają się na muzykę, kształtowane jest ich poczucie rytmu oraz umiejętność zapamiętywania i kojarzenia...

Zajęcia artystyczno - teatralne

podczas zajęć dzieci poznają różne rodzaje teatru i dowiadują się, na czym polega gra aktorska oraz jakie są formy teatralne, uczą się wyrażać słowem sytuacje, pokazywania ciałem i mimiką uczuć, stanów, emocji, wdrażają się do współpracy i wystąpień publicznych...

Zajęcia plastyczno – konstrukcyjne

Zajęcia przewidują poznanie i wykorzystanie różnych technik plastycznych, , tworzenie kompozycji płaskich i przestrzennych. W trakcie zajęć dzieci będą między innymi: malować farbami plakatowymi i akwarelowymi na przykład z użyciem pędzelków, patyczków czy piórek, malować na szkle, rysować k...

Zajęcia sensoplastyczne

urozmaicenie zajęć plastycznych poprzez zastosowanie niecodziennych technik plastycznych z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Zajęcia opierają się na wykorzystywaniu wszelkich produktów spożywczych: mąka, groch, ryż, kisiel, owoce, warzywa, barwniki spożywcze, itp. Plastyka sensoryczna to mnog...

Zajęcia kulinarne

na zajęciach dzieci mają okazję przygotowywać różne nieskomplikowane potrawy, uczą się zasad zdrowego żywienia i higieny spożywania posiłków; przy okazji próbują chętniej nowych potraw i uczą się przestrzegania zasad bezpieczeństwa;...

Spotkania z ciekawymi gośćmi

cykliczna forma spotkań i wycieczek umożliwiająca dzieciom poznawanie ludzi o różnych zawodach, pasjach, talentach, którzy opowiadają o swoim warsztacie pracy, opowiadają o ciekawostkach, inspirują do twórczych działań, dzieci mają możliwość stawiania pytań oraz prezentowania gościom własnych ...

zajęcia "w terenie" związane z poznawaniem naszego miasta oraz środowiska społeczno - przyrodniczego za pośrednictwem różnego rodzaju instytucji . Są to min. spotkania muzealne, spektakle teatralne, doświadczenia eksperymentalne, warsztaty plastyczno- techniczne, i inne...

Celem zajęć jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń. W realizację zajęć nauczycielki włączają otoczenie społeczno - gospodarcze, w szczeg...

Zajęcia z zakresu edukacji kulturalno-społecznej, poświęcone zasadom savoir vivre w różnych sytuacjach. Ich głównym celem jest kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, w tym w szczególności: - uwrażliwienie na takie wartości jak: dobro, prawda, uczciwość, ...

Zajęcia z zakresu wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym

dzieci zgłębiają tajniki świata, przeprowadzają eksperymenty, doświadczenia, poszukują odpowiedzi na nurtujące ich pytania, uczą się wyciągania wniosków, kształtują swoją umiejętność przewidywania oraz umiejętność planowania i cierpliwość. Formy kształtowania pojęć przyrodniczych:spacery i wycieczki – ob...