KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zajęcia ogólodostępne

W przedszkolu organizowane są różnorodne rodzaje zajęć, które stymulują dynamiczny i wielostronny rozwój osobowości dziecka, umożliwiają mu poznawanie otaczającego je świata oraz rozwijanie umiejętności poprzez działanie, doświadczanie i zabawę

Zajęcia z zakresu rozwijania mowy i myślenia dziecka

obejmują m.in.: usprawnianie aparatu mowy, naukę prawidłowej wymowy, naukę prawidłowego oddychania, połykania, żucia i gryzienia, pracę nad rozumieniem pojęć, pracę nad wzbogacaniem słownictwa, poszerzenie wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości, rozwijanie mowy ekspresywnej, wdrażanie do budowania dłuższych, ciekawszych i poprawnych wypowiedzi, kształcenie słuchu fonematycznego (przygotowanie do nauki czytania i pisania), stymulowanie mowy i myślenia (rozwijanie logicznego myślenia, koncentracji, uwagi, pamięci).

Zajęcia z zakresu kształtowania pojęć matematycznych odbywają  się poprzez:

- zabawy matematyczne: tematyczne, badawcze, konstrukcyjne, manipulacyjne organizowane przez nauczyciela lub podejmowane z inicjatywy dzieci,
- zajęcia kierowane przez nauczyciela z całą grupą lub z małym zespołem dzieci

Zajęcia z zakresu wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym

dzieci zgłębiają tajniki świata, przeprowadzają eksperymenty, doświadczenia, poszukują odpowiedzi na nurtujące ich pytania, uczą się wyciągania wniosków, kształtują swoją umiejętność przewidywania oraz umiejętność planowania i cierpliwość.

Formy kształtowania pojęć przyrodniczych:spacery i wycieczki – obserwacja,

  • zabawy o tematyce przyrodniczej: dydaktyczne, tematyczne, badawcze, konstrukcyjne, manipulacyjne, ruchowe,
  • prace praktyczne podejmowane w naturalnym środowisku przyrodniczym lub kąciku przyrody,
  • udział w różnych akcjach związanych z ochroną środowiska.
Zajęcia z zakresu kształtowania gotowości do nauki pisania i czytania obejmują m.in.:

- doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz orientacji przestrzennej,
- wyrabianie wrażliwości i pamięci słuchowej,
- rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

Nauka języka obcego - j. angielski

dzieci wprowadzane są w świat języka angielskiego w naturalny sposób, podczas zajęć wspomagana jest wrodzona łatwość naśladowania wymowy i odkrywania reguł językowych, dzieci poznają słowa i zwroty, rymowanki i piosenki w języku angielskim dzięki formom zabawowym, podczas których świetnie się bawią.

Zajęcia są zgodne z podstawą programową, są dostosowane  pod względem metod i treści do możliwości dziecka w wieku przedszkolnym.

Zajęcia ruchowe

W ramach rozwoju aktywności ruchowej dzieci nauczyciele prowadzą: ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, ćwiczenia oddechowe.Dzieci uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach kształtujących postawę, orientacyjno – porządkowych, zabawach i ćwiczeniach z elementami równowagi, na czworakach, bieżnych, z elementami rzutu, celowania, toczenia, noszenia, z elementami wspinania się, z elementami skoku i podskoku. W przedszkolu są także systematycznie prowadzone zabawy i ćwiczenia gimnastyczne według twórczych metod aktywności ruchowej (np. Ruch rozwijający W. Sherborne, Gimnastyka twórcza R. Labana, Gimnastyka A. i M, Kniessów, Opowieść ruchowa J. C. Thulin). Zajęcia gimnastyczne są także łączone z muzyką i nietypowymi przyborami

Zajęcia umuzykalniające

mają na celu rozwój szeroko pojętej wrażliwości muzycznej, poprzez słuchanie muzyki, ruch przy muzyce, śpiew z akompaniamentem, poznawanie i grę na instrumentach perkusyjnych

Zajęcia taneczne

podczas zajęć dzieci uczą się różnych układów tanecznych, synchronizacji ruchów; uwrażliwiają się na muzykę, kształtowane jest ich poczucie rytmu oraz umiejętność zapamiętywania i kojarzenia

Zajęcia artystyczno - teatralne

podczas zajęć dzieci poznają różne rodzaje teatru i dowiadują się, na czym polega gra aktorska oraz jakie są formy teatralne, uczą się wyrażać słowem sytuacje, pokazywania ciałem i mimiką uczuć, stanów, emocji, wdrażają się do współpracy i wystąpień publicznych

Zajęcia plastyczno – konstrukcyjne

Zajęcia przewidują poznanie i wykorzystanie różnych technik plastycznych, , tworzenie kompozycji płaskich i przestrzennych. W trakcie zajęć dzieci będą między innymi: malować farbami plakatowymi i akwarelowymi na przykład z użyciem pędzelków, patyczków czy piórek, malować na szkle, rysować kredkami świecowymi, ołówkowymi oraz pastelami, modelować i lepić z gliny, plasteliny, modeliny, masy solnej i masy papierowej, układać kompozycje z wykorzystaniem włóczek, guzików oraz różnych materiałów przyrodniczych.

Podczas zajęć plastycznych dzieci poznają różne techniki plastyczne, także tych niekonwencjonalnych, poznają różne rodzaje sztuki, rozwijają wyobraźnię i kreatywność, kształtują zdolności manualne, poprzez sztukę odkrywają świat matematycznych fascynacji

Zajęcia sensoplastyczne

urozmaicenie zajęć plastycznych poprzez zastosowanie niecodziennych technik plastycznych z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Zajęcia opierają się na wykorzystywaniu wszelkich produktów spożywczych: mąka, groch, ryż, kisiel, owoce, warzywa, barwniki spożywcze, itp. Plastyka sensoryczna to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw. Zajęcia mają na celu wyrabianie własnej ekspresji, usprawnienie manualne, ćwiczenie koordynacji wzrokowo - ruchowej, wpływają na rozwój myślenia i kreatywność dziecka

Zajęcia kulinarne

na zajęciach dzieci mają okazję przygotowywać różne nieskomplikowane potrawy, uczą się zasad zdrowego żywienia i higieny spożywania posiłków; przy okazji próbują chętniej nowych potraw i uczą się przestrzegania zasad bezpieczeństwa;

Zajęcia z programowania i kodowania

dzieci wprowadzane są w świat nowych technologii, wdrażane są do stosowania, odczytywania i tworzenia prostych układów kodowych; podczas zajęć uczą się rozwiązywania zagadek logiczno-matematycznych i podstaw programowania

Spotkania z ciekawymi gośćmi

cykliczna forma spotkań i wycieczek umożliwiająca dzieciom poznawanie ludzi o różnych zawodach, pasjach, talentach, którzy opowiadają o swoim warsztacie pracy, opowiadają o ciekawostkach, inspirują do twórczych działań, dzieci mają możliwość stawiania pytań oraz prezentowania gościom własnych umiejętności i pomysłów

Spotkania ze sztuką

koncerty muzyczne, wyjścia do muzeów, teatru, spotkania z artystami itp.

Wyjazdy edukacyjne

zajęcia "w terenie" związane z poznawaniem naszego miasta oraz środowiska społeczno - przyrodniczego za pośrednictwem różnego rodzaju instytucji . Są to min. spotkania muzealne, spektakle teatralne, doświadczenia eksperymentalne, warsztaty plastyczno- techniczne, i inne

Zajęcia z preorientacji zawodowej

Celem zajęć jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń. W realizację zajęć nauczycielki włączają otoczenie społeczno - gospodarcze, w szczególności rodziców oraz przedstawicieli zakładów pracy i pracodawców, a także instytucji działających na rynku pracy. Organizują wycieczki oraz spotkania z przestawicielami różnych zawodów, a także spotkania z pasjonatami.

Elementy savoir-vivre'u

Zajęcia z zakresu edukacji kulturalno-społecznej, poświęcone zasadom savoir vivre w różnych sytuacjach. Ich głównym celem jest kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, w tym w szczególności:
- uwrażliwienie na takie wartości jak: dobro, prawda, uczciwość, życzliwość, wyrozumiałość,
- dostrzeganie i rozumienie potrzeb innych,
- kulturalne zwracanie się do innych, używanie zwrotów grzecznościowych,
- wzrost poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności,
- wyrażanie swoich uczuć i potrzeb, a także dostrzeganie ich u innych,
- prawidłowe i kulturalne zachowywanie się przy stole i w miejscach publicznych, kościele