Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rada Rodziców

W naszym przedszkolu funkcjonuje Rada Rodziców, która jest organem społecznym i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Głównym zadaniem Rady Rodziców jest wspomaganie działań dyrektora i Rady Pedagogicznej związanych z funkcjonowaniem przedszkola oraz współdecydowanie o tym, co dzieje się w przedszkolu, aby interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców.

Ponadto do kompetencji i zadań Rady Rodziców należy:

•   Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym;

•   Uczestniczenie w życiu przedszkola, przyczynianie się do ciągłego podnoszenia poziomu pracy placówki, rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci;

•   Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców   we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola;

•   Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności Rady Rodziców.

Rada Rodziców gromadzi fundusze, których źródłem mogą być:
- dobrowolne składki rodziców,
- darowizny osób fizycznych lub prawnych,
- środki pozyskane z innych źródeł.

Wydatkowanie środków Rady odbywa się wyłącznie na podstawie preliminarza wydatków.

Sładka na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 zostanie ustalona na zebraniu Rady Rodziców we wrześniu i podana do wiadomości rodziców. Wpłat można dokonywać jednorazowo lub w dowolnie wybranych ratach.

Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców : 24 9263 0000 0500 0879 5005 0101