KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rada Rodziców

W naszym przedszkolu funkcjonuje Rada Rodziców, która jest organem społecznym i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Głównym zadaniem Rady Rodziców jest wspomaganie działań dyrektora i Rady Pedagogicznej związanych z funkcjonowaniem przedszkola oraz współdecydowanie o tym, co dzieje się w przedszkolu, aby interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców.

Ponadto do kompetencji i zadań Rady Rodziców należy:

•   Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym;

•   Uczestniczenie w życiu przedszkola, przyczynianie się do ciągłego podnoszenia poziomu pracy placówki, rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci;

•   Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców   we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola;

•   Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności Rady Rodziców.

Rada Rodziców gromadzi fundusze, których źródłem mogą być:
- dobrowolne składki rodziców,
- darowizny osób fizycznych lub prawnych,
- środki pozyskane z innych źródeł.

Wydatkowanie środków Rady odbywa się wyłącznie na podstawie preliminarza wydatków.

W bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców ustaliła składkę na Fundusz Rady Rodziców w wysokości 120 zł rocznie , płatną jednorazowo lub w dowolnie wybranych ratach.

Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców : 24 9263 0000 0500 0879 5005 0101