KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Odpłatność za świadczenia przedszkola reguluje Uchwała Nr XXVII/296/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask.

Rodzice są zobowiązani do zawarcia z przedszkolem "Umowy o świadczenie usług", która reguluje czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielonych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi

1. Pobyt dzieci w przedszkolu w zakresie nauczania i wychowania obejmującego podstawę programową jest bezpłatny. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.30 – 13.30.

2. Odpłatność za świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym podstawę programową, tj. w godz. 6.30-8.30 oraz 13.30-16.30, (dzieci 3 - 5 lat) wynosi na dzień 1 stycznia 2018r. – 1zł za każdą rozpoczętą godzinę za pierwsze dziecko, za każde kolejne dziecko pochodzące z tej samej rodziny 0,70 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

3. Pobyt w przedszkolu dzieci w wieku 6 lat i powyżej jest bezpłatny.

4. Odpłatność za żywienie wynosi na dzień 1 stycznia 2018r. – 7,00 zł dziennie za 3 posiłki (1,75 śniadanie; 3,50 obiad; 1,75 podwieczorek)