Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Odpłatność za świadczenia przedszkola reguluje Uchwała Nr LXI/751/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 czerwca 2023r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/619/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14 września 2022r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask oraz warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty.

Rodzice są zobowiązani do zawarcia z przedszkolem "Umowy o świadczenie usług", która reguluje czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielonych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi

1. Pobyt dzieci w przedszkolu w zakresie nauczania i wychowania obejmującego podstawę programową jest bezpłatny. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.30 – 13.30.

2. Odpłatność za świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym podstawę programową, tj. w godz. 6.30-8.30 oraz 13.30-16.30, (dzieci 3 - 5 lat) wynosi na dzień 1 września 2023r. – 1,30zł za każdą rozpoczętą godzinę za pierwsze dziecko, za każde kolejne dziecko pochodzące z tej samej rodziny 0,91zł za każdą rozpoczętą godzinę.

3. Pobyt w przedszkolu dzieci w wieku 6 lat i powyżej jest bezpłatny (zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Łasku opłata za pobyt obowiązuje do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6  lat)

4. Odpłatność za żywienie wynosi na dzień 1 września 2022r. – 12,00 zł dziennie za 3 posiłki (3,50 śniadanie; 5,00 obiad; 3,50 podwieczorek)

Uchwała nr XLIX/547/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie wysokości opłat...

Uchwała nr LXI/751/2023 Rady Miejskiej w Łasku zmieniającej uchwałę w sprawie opłat...