KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 6 IM SŁONECZKO

6.30 - 7.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

7.30 - 8.15 Ćwiczenia  ogólnorozwojowe  rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i grafomotorykę. Rozmowy kierowane na  tematy zgodne z zainteresowaniami  dzieci.  Zabawy ruchowe i  zabawy integrujące grupę.

8.15 - 8.30 Przygotowanie do śniadania.

Realizacja podstawy programowej  (w godz.8.30- 13.30)

8.30 - 8.55 Śniadanie, celebrowanie posiłku.

8.55 - 9.00 Czynności higieniczne.

9.00-10.00 Zajęcia edukacyjne z całą grupą (realizowane według założeń nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego).

10.00-11.15 Pobyt dziecka  na świeżym powietrzu (w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp). Spacery, wycieczki, zabawy sportowe i obserwacje przyrodnicze. Zabawy ruchowe w sali. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

11.15-11.30 Przygotowanie do obiadu.

11.30-12.00 Obiad – celebrowanie posiłku.

12.00 - 13.24 (grupa najmłodsza) odpoczynek na leżakach - ochrona systemu nerwowego.

12.00-12.30 (grupy starsze) Odpoczynek. Ćwiczenia relaksacyjne.

12.30-13.45 (grupy starsze) Wycieczki, spacery, zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy wspomagające rozwój umysłowy dziecka. Praca indywidualna z dzieckiem. Praca reedukacyjna (umożliwiająca dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej). Zabawy rozwijające uzdolnienia artystyczne dzieci. Realizacja programów dodatkowych oraz innowacji pedagogicznych. Zajęcia dodatkowe.

13.45-14.00 Przygotowanie do podwieczorku

14.00-14.15 Podwieczorek – celebrowanie posiłku.

14.15-16.30 Zapoznawanie dzieci z literaturą dziecięcą. Realizacja pozostałych zajęć dodatkowych. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Czynności opiekuńcze ,samoobsługowe i organizacyjne. Gry i zabawy ruchowe kształtujące u dzieci zainteresowania i zamiłowania do ruchu podnoszące ich samoocenę i samokontrolę. Rozchodzenie się dzieci.