Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 6 IM SŁONECZKO

6.30 - 7.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

7.30 - 8.15 Ćwiczenia  ogólnorozwojowe  rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i grafomotorykę. Rozmowy kierowane na  tematy zgodne z zainteresowaniami  dzieci.  Zabawy ruchowe i  zabawy integrujące grupę.

8.15 - 8.30 Przygotowanie do śniadania.

Realizacja podstawy programowej  (w godz.8.30- 13.30)

8.30 - 8.55 Śniadanie, celebrowanie posiłku.

8.55 - 9.00 Czynności higieniczne.

9.00-10.00 Zajęcia edukacyjne z całą grupą (realizowane według założeń nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego).

10.00-11.15 Pobyt dziecka  na świeżym powietrzu (w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp). Spacery, wycieczki, zabawy sportowe i obserwacje przyrodnicze. Zabawy ruchowe w sali. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

11.15-11.30 Przygotowanie do obiadu.

11.30-12.00 Obiad – celebrowanie posiłku.

12.00 - 13.45 (grupa najmłodsza) odpoczynek na leżakach - ochrona systemu nerwowego.

12.00-12.30 (grupy starsze) Odpoczynek. Ćwiczenia relaksacyjne.

12.30-13.45 (grupy starsze) Wycieczki, spacery, zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy wspomagające rozwój umysłowy dziecka. Praca indywidualna z dzieckiem. Praca reedukacyjna (umożliwiająca dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej). Zabawy rozwijające uzdolnienia artystyczne dzieci. Realizacja programów dodatkowych oraz innowacji pedagogicznych. Zajęcia dodatkowe.

13.45-14.00 Przygotowanie do podwieczorku

14.00-14.15 Podwieczorek – celebrowanie posiłku.

14.15-16.30 Zapoznawanie dzieci z literaturą dziecięcą. Realizacja pozostałych zajęć dodatkowych. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Czynności opiekuńcze ,samoobsługowe i organizacyjne. Gry i zabawy ruchowe kształtujące u dzieci zainteresowania i zamiłowania do ruchu podnoszące ich samoocenę i samokontrolę. Rozchodzenie się dzieci.