KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Historia

Kolorowy jednopiętrowy budynek przedszkola

Historia powstania Przedszkola nr 6 sięga jednak roku 1979, bowiem dnia 30 marca tegoż roku Wojewoda Sieradzki podjął decyzję w sprawie budowy czterooddziałowego przedszkola przy ulicy Batorego.

Budowa trwała 2 lata. W miejscu pól uprawnych należących wcześniej do państwa Pryc powstał jednopiętrowy budynek przeznaczony pod usługi oświaty. Stanowił on element infrastruktury nowo powstałego osiedla.

Przedszkole zostało oddane do użytku 9 września 1981r. Stanowiło wówczas własność Skarbu Państwa.

Praca w pierwszym roku istnienia placówki była niezwykle trudna dla kadry pedagogicznej, jak i pozostałego personelu ze względu na niedostatek sprzętu, zabawek, wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Dzięki staraniom i ogromnemu zaangażowaniu dyrektora przedszkola - Pani Marii Hruszki z każdym rokiem przedszkole wzbogacało swą bazę dydaktyczną, wyposażenie.

W pierwszym roku funkcjonowania przedszkola progi tego budynku przekroczyło 104 wychowanków, którzy rozpoczęli edukację przedszkolną w czterech oddziałach przedszkolnych.

W roku 1983 kilka miesięcy funkcję dyrektora przedszkola pełniła P. Julia Korona.

Jej następczynią na tym stanowisku w 1984 została P. Elżbieta Siemińska - by kierować niezwykle trudną i ważną misją jaką jest wychowanie małych dzieci.

Po przejściu P. Siemińskiej na zasłużoną emeryturę funkcję dyrektora przedszkola przejęła ponownie P. Maria Hruszka.

W kolejnych latach przedszkole borykało się z brakiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. W tym czasie wiele nauczycielek zatrudnionych w przedszkolu nie posiadało wymaganych kwalifikacji, ale nie uniemożliwiło to realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych podejmowanych przez Radę Pedagogiczną.

Rok 1992 sprawił, że Przedszkole Nr 6 rozrosło się, albowiem Przedszkole Nr 8 przy ul. Spółdzielczej po reorganizacji zostało filią naszej placówki. Od tego momentu Przedszkole Nr 6 funkcjonowało w dwóch budynkach z 7 oddziałami i 138 wychowankami oraz 12 nauczycielami.

W następnych latach przedszkole funkcjonowało na tych samych zasadach, lecz w zmniejszonej ilości oddziałów do 6-ciu.

W lutym 1994r. filia naszej placówki przy ul. Spółdzielczej uległa likwidacji, w związku z czym przedszkole pozostawało w jednym budynku przy ul. Batorego 32 z 5 oddziałami, w tym z grupą 5-cio godzinną. Kadra pedagogiczna w tym czasie podnosiła swe kwalifikacje zawodowe poprzez udział w licznych konferencjach metodycznych oraz podejmując studia wyższe. Zdobyta wiedza przez nauczycieli pozwalała na wprowadzanie coraz to nowszych metod pracy z dziećmi, a co za tym idzie na wszechstronny rozwój wychowanków.

Rok 1997 przyniósł kolejne zmiany. W marcu tego roku placówka została przejęta od Skarbu Państwa przez Gminę Łask.

Z dniem 1 września1997r. funkcję dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 w Łasku w drodze konkursu objęła P. Wioletta Płóciennik. W tym czasie w placówce funkcjonowały 4 grupy wiekowe z 93–giem wychowanków w 4 salach zabaw, a sala gimnastyczna była wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem. Kadra placówki liczyła wtedy 19 osób , w tym 8 nauczycieli i 11 osób personelu administracyjno - obsługowego.

Olbrzymią niespodzianką, czekającą na dzieci we wrześniu 1997r. było nowe wyposażenie ogrodu przedszkolnego. Drewniane wartownie, domki i lokomotywy kupił maluchom Urząd Miasta. Jak pisała wówczas prasa był to najlepiej urządzony plac zabaw w mieście.

Następne  zmiany przyniósł początek roku szkolnego 2000/2001 w związku z likwidacją Przedszkola Nr 9 w Łasku. Po przeniesieniu dzieci z tej placówki do naszego przedszkola liczba dzieci wzrosła do 120 i 5- ciu grup wiekowych.

W marcu 2003r. Decyzją burmistrza Łasku budynek wraz z działką przekazano w trwały zarząd Przedszkolu Publicznemu nr 6 w Łasku na działalność wychowawczo-dydaktyczną.

Wiele radości i zadowolenia przyniósł dzieciom, rodzicom i personelowi rok 2005, w którym budynek przedszkola został poddany termomodernizacji. Inwestycja opiewała na kwotę 332935,06 zł. Była możliwa dzięki środkom finansowym pozyskanym przez ówczesnego Burmistrza Łasku Pana Jacka Pałuszyńskiego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach w/w remontu wykonano docieplenie ścian i stropu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, także wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Ponadto wyposażono budynek w nowe obróbki dachowe i pokrycie
dachu. Ściany zewnętrzne budynku zostały pokryte tynkiem akrylowym, w ciekawie zaprojektowanej kolorystyce. Dzięki temu we wrześniu dzieci wkroczyły z uśmiechem do ciepłego, jasnego i kolorowego budynku.

W roku 2006 przedszkole obchodziło jubileusz 25-lecia. Uroczystość tę uświetniło wielu znamienitych gości, między innymi Burmistrz Jacek Pałuszyński, dyrektor ZOSiP Pan Zygmunt Nowakowski, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Pani Janina Choińska, Dyrektorzy Przedszkoli, byłe Panie Dyrektor naszego przedszkola, przedstawiciele Rady Rodziców, personel placówki, byli i emerytowani pracownicy przedszkola oraz sponsorzy. Uczestnicy uroczystości z olbrzymią przyjemnością wysłuchali przemówienia Pani Dyrektor Wioletty Płóciennik oraz obejrzeli wystawę fotografii pt. „Historia Przedszkola w latach 1981 – 2006”. Wszyscy skosztowali tort urodzinowy. Wielu gości złożyło pamiątkowy wpis do kroniki przedszkolnej. Wszyscy otrzymali okolicznościowy kalendarz wydany z okazji jubileuszu.

U progu drugiego ćwierćwiecza pożegnaliśmy jednego z pierwszych nauczycieli pracujących w naszym przedszkolu – Panią Danutę Krawcewicz, która z dniem 28 lutego 2007r. przeszła na emeryturę.

Niemalże jednocześnie nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Przedszkola. W nowe ćwierćwiecze wprowadziła je pani Agnieszka Leśniak, która piastuje to stanowisko do dnia dzisiejszego.

Od pierwszych dni swojej pracy w przedszkolu nowa Pani Dyrektor wspólnie z całą kadrą podejmowała szereg działań zmierzających do tego, by przedszkole było rozpoznawalne jako placówka dbająca o wszechstronny rozwój dziecka. Wyszła naprzeciw oczekiwaniom rodziców, instytucji i urzędów. Starała się w różnorodny sposób pozyskać darczyńców oraz środki na zakup sprzętów i wyposażenia przedszkola.

Dzięki tym staraniom pozyskaliśmy m.in. z PZU, od zakładu odzieżowego  „Kastor S.A.” pierwsze komputery do placówki, które usprawniły pracę dyrektora, sekretarki oraz intendenta. Dziś nie tylko te panie korzystają z komputerów, ale również nauczycielki oraz przedszkolaki. Wraz z komputerami w przedszkolu zagościły zakupione ze środków pozabudżetowych lub pozyskane od sponsorów drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarka, sprzęt muzyczny, nagłaśniający, cyfrowy aparat fotograficzny, itp. sprzęty.

O XXI wieku można było mówić, kiedy w 2007 roku została podjęta decyzja o podłączeniu Internetu. Niemalże jednocześnie przystąpiliśmy do przygotowania strony internetowej przedszkola.

W czerwcu 2007r. odbył się w ogrodzie przedszkolnym Pierwszy Piknik Rodzinny z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka.

Kolejny rok obfitował w kolejne zmiany. W pierwszej połowie roku 2008 zostały pomalowane i doświetlone sale zajęć. W drugiej połowie tego roku z uwagi na olbrzymie zapotrzebowanie na przedszkola adoptowano dotychczasowy hol, który zabudowano i wyposażono w nowe meble, zabawki i pomoce dydaktyczne.

Rok 2009 przyniósł kolejną inwestycję. Dzięki determinacji dyrektora i przychylności Burmistrza Łasku Pana Gabriela Szkudlarka w okresie wakacyjnym roku szkolnego 2008/2009 dokonano modernizacji wszystkich sanitariatów. Inwestycja opiewała na kwotę 103764,95 zł. W ramach w/w remontu wymieniono rury wodne i kanalizacyjne, położono nową glazurę i terakotę, zainstalowano nowe umywalki i miski ustępowe, a także kabiny. Wymianie podlegały również drzwi wejściowe do remontowanych pomieszczeń. Ponadto we własnym zakresie zostały odnowione hole i klatka schodowa przedszkola. Ów remont kosztował mnóstwo pieniędzy, ale także mnóstwo nerwów, bowiem prace bardzo się opóźniały i przedszkole w swoich murach rozpoczęło rok szkolny z dniem 16 września.

Rok 2010 także był dobry dla przedszkolaków, bowiem w tym roku dzięki współpracy z Radą Rodziców w ogrodzie przedszkolnym pojawił się nowy zestaw rekreacyjny, w skład którego wchodziły huśtawki, zjeżdżalnia, równia pochyła, przejścia równoważne itp. Koszt zakupu certyfikowanego sprzętu terenowego opiewał na kwotę ok. 10.000 zł.

Przedszkole po kolejnych remontach wyglądało coraz nowocześniej i kolorowo. Stojąc u progu czwartego dziesięciolecia byliśmy dumni, że możemy uczestniczyć w procesie wychowania, w tym samym przedszkolu, ale jakże odmienionym przez 30 lat.

W roku 2011 świętowaliśmy "30 urodziny przedszkola". Z tej okazji społeczność przedszkola podjęła decyzję o nadaniu mu imienia. Został przeprowadzony konkurs na wybór imienia, a także głosowanie wśród dzieci, rodziców i nauczycieli. Decyzją całej społeczności oraz na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/96/11 w Łasku z dnia 29 czerwca 2011r. przedszkole nosi imię "Słoneczko".

Jubileusz 30-lecia oraz nadanie przedszkolu imienia obchodziliśmy bardzo uroczyście, w towarzystwie wielu znamienitych gości: włodarzy naszego miasta, naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, dyrektora ZOSiP,  przedstawicieli ZNP, pierwszej pani dyrektor przedszkola, dyrektorów łaskich szkół i przedszkoli, przedstawicieli Rady Rodziców. Ich obecność dodała uroczystości powagi i wysokiej rangi.

Tuż po części oficjalnej goście mogli obejrzeć część artystyczną w wykonaniu przedszkolaków i absolwentów przedszkola oraz prezentację multimedialną przedszkola na przestrzeni minionych trzydziestu lat. Jak przystało na urodziny był też wspaniały tort w kształcie naszego przedszkola oraz wiele innych smakołyków. To było bardzo ważne i wspaniałe popołudnie.

W czwarte dziesięciolecie weszliśmy z dużym rozmachem... W roku  2012r. rozpoczęliśmy wymianę mebli przedszkolnych na meble nowoczesne, ergonomiczne i certyfikowane. W listopadzie tegoż roku zostały wymienione meble w jednej z sal zajęć, w roku 2013 w następnej sali, a w roku 2014 w kolejnych dwóch salach.

W roku 2013 przyszedł także czas na kuchnię, w której centralne miejsce zajmował piec węglowy, a jej 32-letnie wyposażenie, popękane płytki na ścianie nie zachęcało do gotowania. To było niebywałe przedsięwzięcie, możliwe wyłącznie przy bardzo wielkiej determinacji dyrektora oraz pomocy Rady Rodziców i pracowników w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych. Wiele prac zostało wykonanych społecznie, a zakup materiałów do remontu był możliwy dzięki pozyskanym sponsorom. Jak się okazało nie ma rzeczy niemożliwych. Pierwszego września 2013r. kuchnia błyszczała nowością. Chociaż remont był okupiony olbrzymim wysiłkiem to nie zniechęcił do podejmowania kolejnych działań.

Rok 2013 - zakup wyposażenia do ogrodu: bujaki sprężynowe

Rok 2015 - wymiana nawierzchni przed przedszkolem 

Rok 2016 utworzenie grupy zlokalizowanej w oddziale zamiejscowym w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika - zakup wyposażenia, urządzenie sali w budynku szkoły.

Rok 2016 remont korytarza na I piętrze: wymiana podłogi, pokrycie ścian tynkiem żywicznym, malowanie

Rok 2017 - zakup wyposażenia do ogrodu: karuzele

Rok 2017 remont holu i szatni na parterze: wymiana podłogi na parterze, pokrycie ścian tynkiem żywicznym, malowanie, wymiana oświetlenia, wymiana drzwi wejściowych, wymiana drzwi wewnętrznych

Rok 2017 remont zmywalni: terakota na podłogach, malowanie ścian, wymiana oświetlenia

Rok 2018 wymiana podłogi w dwóch salach zajęć

Rok 2019 wymiana podłogi w kolejnych dwóch salach zajęć

Rok 2019 doposażenie wszystkich sal w urządzenia multimedialne: laptopy, projektory multimedialne

Rok 2019 - zakup wyposażenia do ogrodu: huśtawka "bocianie gniazdo"

Rok 2019 wymiana nawierzchni tarasu w ogrodzie przedszkolnym wraz z przyległym chodnikiem - kostka brukowa

Rok 2019, 2020 remont pralni: wykonanie zabudowy, położenie płytek na ścianach i podłodze, malowanie

Rok 2020 wymiana nawierzchni na placu przeznaczonym do ewakuacji, od strony zaplecza kuchennego - kostka brukowa

Rok 2020 wymiana wind towarowych małych w stołówce przedszkolnej

Rok 2020 wymiana drzwi wewnętrznych na I piętrze, zastosowanie drzwi w kolorze buk, nadających wnętrzu estetyki, ciepła i harmonii.

Rok 2021 doposażenie sal w urządzenia multimedialne: "Magiczny dywan", monitory interaktywne.